اماکن معروف شهر شیراز شیراز به عنوان پایتخت تاریخی ایران، دارای اماکن زیارتی و سیاحتی بسیاری می باشد.