اماکن معروف شهر شیراز شیراز به عنوان پایتخت تاریخی ایران، دارای اماکن زیارتی و سیاحتی بسیاری می باشد.

  • img-01.jpg
  • img-05 - Copy.jpg
  • img-05.jpg
  • img-10 - Copy.jpg
  • img-10.jpg
  • img-15 - Copy.jpg
  • img-15.jpg
  • img-16 - Copy.jpg
  • img-16.jpg